CTMAs konsulenttjenester – Cruiseutvikling

Innovasjon Norge. Foto Terje Rakke/Nordic Life

Innovasjon Norge. Foto Terje Rakke/Nordic Life

Cruiseturismen har økt kraftig i Norge og Europa de siste årene. Bransjen er i stadig endring og det stilles større krav til norske tilbydere.

For å lykkes på lang sikt er det viktig å ha fokus på forretningsutvikling. Cruisedestinasjonen, dvs havnen og lokalt reiseliv og næringsliv bør ha det strategiske grunnlaget på plass, sette seg klare mål og differensiere seg fra sine konkurrenter.

Behovene endrer seg og det er i større grad nødvendig med segmentering og kartlegging av kjøpesterke kunder.

Det er økt fokus på bærekraftig utvikling og CTMA hjelper gjerne din bedrift i gang med en bærekraftig prosess.

Tjenester som tilbys gjennom CTMA:

Rådgiver for cruisehavner, offentlige myndigheter, bedrifter og organisasjoner i Norge

Norge er den fjerde største cruisedestinasjonen i Europa. Offentlige myndigheter bør ta en større rolle og ansvar i utviklingen av cruisedestinasjonen Norge. Det være seg Kystverket, fylker eller departementer som trenger råd og veiledning om næringens strategiske og operasjonelle utfordringer. CTMA er den nøytrale rådgiveren du trenger for å få økt markedskunnskap om den voksende cruisenæringen. Enten du er en bedrift som vurderer å satse på cruise eller er offentlig myndighet eller fylke som skal utvikle cruisestrategi så er CTMA her for å hjelpe.

Rådgiver for internasjonale organisasjoner og bedrifter som opererer i Norge

Ingen kjenner norsk cruisenæring bedre enn CTMA. CTMA er en nøytral rådgiver som hjelper internasjonale organisasjoner og bedrifter med råd om norske forhold og er kontakten inn mot Kystverket og andre norske bedrifter og offentlige instanser.

Forretningsutvikling norske cruisehavner

Markedsstrategier og planer

For å lykkes på lang sikt er det viktig å arbeide mot tydelige mål nedfelt i en forankret strategi og markedsplan, samt fokusere på segmentering mot lønnsomme marked og målgrupper. CTMA har den nødvendige erfaringen og hjelper din bedrift på vei.

B2B Markedsføring/Salg

For å lykkes i en stadig hardere konkurranse er det viktig å differensiere seg fra andre tilbydere. CTMA hjelper deg med segmenteringen, målrettet markedsføring, distribusjon og salg ut mot de utvalgte målgruppene.

B2B Nettverking

Cruisenæringen er en relasjonsnæring. For å lykkes som cruisedestinasjon bør du ha det rette nettverket, og jobbe aktivt inn mot dette. CTMA har dette nettverket og hjelper deg med å få de rette kontaktene og bearbeide de på rett måte, slik at du oppnår høyest mulig avkastning på din investering.

Bærekraftig utvikling av havnen og cruisedestinasjonen

Med den veksten vi har sett i den innkommende cruiseturismen er det viktig å tenke bærekraft. CTMA hjelper gjerne din havn/destinasjon med en vurdering og anbefaling på hvordan oppnå en mest mulig bærekraftig utvikling.

B2B Undersøkelser

For å være konkurransedyktig over tid og hele tiden holde tritt med sine konkurrenter er det viktig at man driver systematisert og kontinuerlig analysearbeid. CTMA hjelper din bedrift med:

  • Konkurrentanalyser
  • Behovsanalyser
  • Interessentanalyser
  • Tilfredshetsanalyser

Tilrettelegging

Å tilrettelegge en havn som cruisehavn er mer omfattende enn mange tror. Det stilles krav til lengde, dybde, forankring i lokalt reiseliv, busser, guider, attraksjoner osv. CTMA hjelper deg med tilretteleggingen slik at din havn blir så attraktiv som mulig.

Eksempel på prosjekter som kan ledes av CTMA:

Segmentering

Alle ønsker å øke sin verdiskapning. CTMA hjelper deg med å kartlegge de kjøpesterke markedene og målgruppene.

Snuhavn

Norge har som mål å bli en større snuhavn for cruiseskip enn i dag. Hva kreves for å lykkes som snuhavn og forbli det. Har din havn et potensial så hjelper CTMA gjerne til med å lede et snuhavns prosjekt, som kan vurdere alt fra potensial til tilrettelegging, markedsføring og distribusjon.

Utviklingsprosjekter og konseptualisering

For norsk næring er det viktig å øke verdiskapningen fra cruiseskip.  CTMA hjelper til med å kartlegge mulighetene og med produkt og tjenesteutviklingen.  CTMA ønsker å bidra til økt attraksjonskraft av destinasjonen, forbedret kundeopplevelse samt økt lokal verdiskapning.

Ta kontakt for en prat på 90912248